هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP
Server 01
Server 02
Server 03
Server 04
Server 05
Server 06
Server 07
Server 08
Server 09
Server 10
Server Video 01
Server Video 02