Bandwidth

Bandwidth is the generic term for data moving over a network connection.

Byla tato odpověď nápomocná? 2 Uživatelům pomohlo (2 Hlasů)